ИМРЕ ЧОТИ

Imre Čotiиз Скореновца, рођен 1965. године у Ковину. 
Основну, а затим и средњу стручну пољопривредну школу, ратарски смер, завршио у Ковину.
У периоду 1988-2011. био запослен као пословођа Ратарства у ООУР „Ратарство“ Скореновац.
Од 2011. године власник је регистрованог пољопривредног газдинства.
У три мандата био је члан Савета месне заједнице Скореновац.
Бивши је спортиста стрељачког клуба „Плави Дунав“ Скореновац и дугогодишњи спортски радник.
За заменика председника Скупштине општине Ковин изабран је са листе СВМ - Иштван Пастор.
Ожењен, отац једног детета.