folder ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

document ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ЗА М2 ЗА 2018 год

33 Преузимане

Преузми (doc, 52 KB)

ODLUKA O UTVRDJIVANJU PROSECNIH CENA M2 ZA 2018.doc

pdf ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА м2 У 2017г. Popular

495 Преузимане

Преузми (pdf, 126 KB)

Odluka o utvrdjivanju prosečnih cena m2 u 2017g.pdf

document Контролна листа ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА Popular

316 Преузимане

Преузми (doc, 156 KB)

Kontrolna lista TERENSKA KONTROLA.doc

document Контролна листа КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА Popular

289 Преузимане

Преузми (doc, 167 KB)

Kontrolna lista KANCELARIJSKA KONTROLA.doc

document ЗАХТЕВ ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ-ПРАВНО ЛИЦЕ Popular

458 Преузимане

Преузми (doc, 27 KB)

ZahtevPORESKOuverenje -PRAVNOlice - PREDUZETNIK.doc

document ЗАХТЕВ ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ Popular

428 Преузимане

Преузми (doc, 26 KB)

ZahtevPORESKOuverenje- FIZIČKO lice.doc

document ОБРАЗАЦ ПП ЕКО ПРИЈАВА Popular

633 Преузимане

Преузми (doc, 40 KB)

OBRAZAC - PP EKO - prijava AKTUELNO.doc

document ПРИЈАВА ЗА КОМ. ТАКСЕ ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА П.ПРОСТОРУ Popular

595 Преузимане

Преузми (doc, 25 KB)

Prijava za kom takse za isticanje firme na poslovnom prostoru - OBRAZAC.doc

pdf ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ m2 Popular

796 Преузимане

Преузми (pdf, 235 KB)

Odluka o utvrdjivanju prosecne cene u m2 za 2016.pdf

archive ОДЛУКА И ОБРАЗАЦ УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВ. СРЕДИНЕ Popular

814 Преузимане

Преузми (zip, 25 KB)

ODLUKU UNAPREDJENJE ŽIVOTNE SREDINE i obrazac.zip

document ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ Popular

572 Преузимане

Преузми (doc, 27 KB)

odluka_o_utvrdj._stope_amortizacije.doc

archive ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМ. ТАКСАМА И ОБРАЗАЦ Popular

717 Преузимане

Преузми (zip, 30 KB)

odluka_o_lokkomtaks_i_obrazac0.zip

document ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ Popular

844 Преузимане

Преузми (doc, 35 KB)

Odluka o visini stope poreza na imovinu u 2015. - i dalje vazi.doc

document ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂ. ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ Popular

655 Преузимане

Преузми (doc, 27 KB)

Odluka o koeficijentima za utvrdj. poreza na imovinu u 2015. - i dalje vazi.doc

document ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНЕ ЗА УТВРЂ. ПОРЕЗА Popular

804 Преузимане

Преузми (doc, 26 KB)

Odluka o odredjivanju zona za porez na imovinu u 2015. - i dalje vazi.doc