СА 24. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

09 феб 17
Прочитано 1477 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

На почетку заседања у четвртак, 9. фебруара, већници су усвојили записник са 23. седнице, одржане последњег дана јануара. Седницу је, у одсуству председнице општине, водио заменик Ђура Крстић.
Прихваћени су и упућују се Скупштини општине Ковин на разматрање и усвајање Извештај о раду и финансијском пословању Спортског савеза општине Ковин за 2016. годину, као и Програм и План рада Спортског савеза за текућу, 2017. годину.


На почетку заседања у четвртак, 9. фебруара, већници су усвојили записник са 23. седнице, одржане последњег дана јануара. Седницу је, у одсуству председнице општине, водио заменик Ђура Крстић.
Прихваћени су и упућују се Скупштини општине Ковин на разматрање и усвајање Извештај о раду и финансијском пословању Спортског савеза општине Ковин за 2016. годину, као и Програм и План рада Спортског савеза за текућу, 2017. годину.
Већници су усвојили Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин за 2016. годину и нацрт плана рада Штаба за 2017. годину, који се у форми предлога такође доставља СО Ковин на коначно разматрање.
Општинско веће је утврдило и предлоге следећих одлука о којима се коначно изјашњава Скупштина: Одлуке о измени Одлуке о снабдевању водом за пиће; Одлуке о изменама Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољских штета и организовању пољочуварске службе на територији општине Ковин; Одлуке о измени Одлуке о одређивању локација за одлагање инертног и неопасног отпада на територији општине Ковин; Одлуке о изменама Одлуке о управљању јавним паркиралиштима; Одлуке о измени Програма постављања привремених монтажних и покретних објеката на јавном грађевинском земљишту на територији општине Ковин.
Такође, одборницима СО Ковин биће упућени на разматрање и усвајање предлози решења о давању сагласности на статуте месних заједница: Прве месне заједнице Ковин; Друге месне заједнице Ковин; Месне заједнице Баваниште; Месне заједнице Гај; Месне заједнице Делиблато; Месне заједнице Дубовац; Месне заједнице Мраморак; Месне заједнице Плочица; Месне заједнице Скореновац; Месне заједнице Мало Баваниште. Нови највиши акти месних заједница доносе се због усклађивања са новом Одлуком о месним заједницама на територији општине Ковин, донетом крајем 2016. године.

Веће је расписало Оглас о продаји грађевинског материјала насталог уклањањем објекта Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин, ул. Цара Лазара број 181/а Ковин (Треће оглашавање – 80% од почетне цене) и донело Решење о образовању Комисије за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за продају грађевинског материјала (Треће оглашавање – 80% од почетне цене).
Усвојен је предложени Анекс I Уговора о преносу права јавне својине на непокретностима 04 бр. 464-21/2012, Ов3 бр. 513/2014 од 12.3.2014. године. Реч је о анексу уговора о примопредаји непокретности у јавну својину општине Ковин – војног комплекса „Клуб ВС“ у Ковину и једног стана у Ковину, закљученог између Републичке дирекције за имовину Републике Србије као продавца и Општине Ковин, као купца. Анексом се мења један члан Уговора, с обзиром да је у међувремену дошло до промене уписа адресе и структуре стана опредељеног као део накнаде за наведени војни комплекс.
Донето је Решење о образовању Комисије за расподелу средстава удружењима. Реч је о комисији чији мандат траје годину дана (практично, за сваку буџетску годину и конкурсну расподелу на годишњем нивоу). Петочланој комисији председаваће Радиша Антонијев, а чланови су и Зоран Јовановић, Миодраг Златановић, Срђан Стојановић и Далибор Милошевић.


КАЛЕНДАР

« Април 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30