ОДРЖАНА 23. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

31 јан 17
Прочитано 1294 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

Општинско веће општине Ковин заседало је први пут у 2017. години. На 23. седници актуелног сазива, коју је водила председница општине Сања Петровић, најпре је усвојен записник са претходне, 22. седнице одржане 22. децембра 2016, као и са 5. и 6. телефонске седнице, које су реализоване 22. и 28. децембра 2016. године.


Општинско веће општине Ковин заседало је први пут у 2017. години. На 23. седници актуелног сазива, коју је водила председница општине Сања Петровић, најпре је усвојен записник са претходне, 22. седнице одржане 22. децембра 2016, као и са 5. и 6. телефонске седнице, које су реализоване 22. и 28. децембра 2016. године.

Већници су се упознали са Послеревизионим извештајем о мерама исправљања по одазивном извештају о извршеној ревизији сврсисходности „Оправданост формирања комисија и других сталних и повремених радних тела у јавном сектору“, достављеним од Државне ревизорске институције. У достављеном закључку стоји: „за отклањање утврђених несврсисходности субјекти ревизије (три министарства, три града и 7 општина, међу којима и општина Ковин, прим. аут) предузели су мере, исказане у одазивном извештају...и констатује се да субјекти ревизије, који су били предмет детаљне анализе, не крше обавезу доброг пословања“. Послеревизиони извештај Општинско веће упућује СО Ковин на разматрање и усвајање. Такође, пред одборницима ће на наредном заседању бити и предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Ковин за 2016. годину, као и решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин (нацрте Веће усвојило данас).

Општинско веће је у, оквиру своје надлежности, донело Програм мера за расподелу средстава остварених по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2017. годину.
Донета је Одлука о расподели средстава из буџета општине Ковин за годишње програме организацијама у области спорта на територији општине Ковин за 2017. годину, затим Одлука о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин-парцеле бр. 991/1 и 992/3 КО Ковин и прихваћен текст Уговора о отуђењу непокретности из јавне својине општине Ковин прикупљањем писмених понуда између Општине Ковин и Жегарац Пере из Ковина.
Већници су донели Одлуку о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног инфоримисања у 2017. години и расписали Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години, као и Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма рада и пројеката удружења за 2017. годину (оба конкурса објављују се на сајту Општине, на адреси www.kovin.org.rs, где се могу преузети и обрасци за пријаву).

Донета су решења о измени Решења о образовању Комисије за расподелу средстава удружењима и о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка расподеле средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Ковин.
Посебним решењем образована је Комисија за попис незаконито изграђених објеката на територији општине Ковин, као и Радна групе за преговоре у поступку закључивања Колективног уговора у Библиотеци „Вук Караџић“ Ковин.
Општинско веће донело је и два решења о одбијању жалби које су поднели предузетници Трифуновић Слободан из Ковина и Радовић Драган из Мраморка.


КАЛЕНДАР

« Април 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30