СА 4. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

СА 4. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА фото: Општина Ковин
16 апр 15
Прочитано 830 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

На 4. седници овог сазива, коју је водио заменик председнице Дарко Баковић (оправдано одсуствовали председница Сања Петровић и Радиша Антонијев), разматрано је низ извештаја који се достављају СО Ковин на анализу и усвајање: прихваћени су Извештај о раду Општинске управе Ковин за 2014. годину, Извештај о раду и извршење финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2014. годину, као и Информација о приливу и утрошку средстава месних заједница у општини Ковин у 2014. години.

На 4. седници овог сазива, коју је водио заменик председнице Дарко Баковић (оправдано одсуствовали председница Сања Петровић и Радиша Антонијев), разматрано је низ извештаја који се достављају СО Ковин на анализу и усвајање: прихваћени су Извештај о раду Општинске управе Ковин за 2014. годину, Извештај о раду и извршење финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2014. годину, као и Информација о приливу и утрошку средстава месних заједница у општини Ковин у 2014. години.
Извештај о раду и финансијски извештај Јавног предузећа за комунално стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин за 2014. годину, као и Извештај о раду и финансијском пословању ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2014. годину нису прихваћени. Др Срђан Ненек рекао је, образлажући због чега Веће не би требало позитивно да се изјасни о извештајима Комуналца и Ковин-гаса, да једном треба „пресећи“ и суочити се са чињеницом да су нам јавна предузећа у великом проблему и дубиозама, и да надзорни одбори морају преузети одговорност за усвајање „оваквих“ извештаја“.

Ка Скупштини се упућује и предлог решења о давању у закуп непокретности у јавној својини у блоку 119 у Ковину. Већници су усвојили нацрт решења који је предложила Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини у блоку 119 у Ковин, да се парцеле дају у закуп на 49 година, једином понуђачу, фирми „“DELTA DANUBE“ д.о.о, Ковин, ради изградње објеката за производњу и прераду хране.

Општинско веће донело је Одлуку о приступању реализацији пројекта „Реконструкција водоводне мреже у улици Светозара Марковића од Улице цара Лазара до Улице 1. маја и у Улици 1. маја од Улице Светозара Марковића до Улице Немањина у Ковину“. Реч је о суфинансираном пројекту на основу конкурса за изградњу и реконструкцију водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације, који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Учешће Општине је 10,5 милиона динара (52% укупне вредности пројекта, без ПДВ-а, планирано у Буџету за 2015. годину).
Донета је и Одлука о приступању реализацији пројекта „Изградња постројења за пречишћавање воде за пиће насеља Баваниште“. Такође је реч о конкурсу ресорног покрајинског секретаријата. Учешће Општине је 46,46 милиона динара, што је 69,9% укупне вредности пројекта, без ПДВ-а, а средства су обезбеђена одлуком о буџету општине ковин за 2015. годину.

Дата је сагласност на Финансијски план МЗ Скореновац за 2015. годину.
Донето је решење о давању у закуп јавног грађевинског земљишта предузетници Николији Пејчиновић из Делиблата, затим предузетнику Немањи Поману из Делиблата, предузећу „Натрон Крафт“ д.о.о. Ковин, предузетнику Сави Трајићу из Ковина, а прихваћени су и предложени уговори који ће бити закључени између Општине Ковин и поменутих закупаца.
Донето је и решење о одбијању жалбе Линцу Петра из Ковина, изјављене против Решења Центра за социјални рад „Ковин“ Ковин.

Усвојени су сви предложени нацрти решења о разрешењу и о именовању скупштинских радних тела: Савета за буџет и финансије, Савета за урбанизам и комунално-стамбену делатност, Савета за заштиту животне средине, Савета за привреду, Савета за јавне службе, Комисије за административно-мандатна питања, Комисије за представке и притужбе, Комисије за прописе Скупштине општине Ковин.
Прихваћени су и нацрти решења о разрешењу и именовању вршиоца дужности директора Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин и Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин. Такође, усвојени су нацрти решења о резрешењу и именовању појединих чланова Школског одбора ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац, Школског одбора Гимназије и Економске школе „Бранко Радичевић“ Ковин, Управног одбора Предшколске установе „Наша радост“ Ковин, председника Управног одбора Туристичке организације општине Ковин, председника Надзорног одбора Туристичке организације општине Ковин, члана Управног одбора Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин, председника и члана Надзорног одбора ЈП за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин, члана Надзорног одбора ЈП за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин.
Веће је ка Скупштини општине упутило и данас усвојене нацрте решења о разрешењу и о именовању председника, чланова и секретара општинске Изборне комисије у сталном саставу.


КАЛЕНДАР

« Август 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31