СА 22. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СО Ковин СО Ковин фото: Општина
24 апр 15
Прочитано 808 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

дборници су, на заседању одржаном у среду, 22. априла, донели Одлуку о изменама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комуналне послове и стамбене услуге са Законом о јавним предузећима и Одлуку о изменама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за дистрибуцију гаса са Законом о јавним предузећима.

Како стоји у образложењима, изменама се уводи услов који је Законом предвиђен за директора јавног предузећа чији је оснивач Република Србија или Аутономна покрајина (у овом случају Општина), а то је да има најмање 3 године радног искуства на руководећим местима.
Донета је Одлука о додељивању искључивог права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује. Одлуком се практично обезбеђују послови домаћем комуналном предузећу у оквиру делатности закључивањем уговора о пружању услуга са Општином Ковин, без спровођења јавних набавки, а управо донетим актом то је следеће: сви послови и услуге у оквиру водовода, фекалне канализације и атмосферске канализације; текуће одржавање и поправка бициклистичке стазе, тротоара, потпорних зидова и рампи за инвалиде на јавним површинама; одржавање хигијене на јавним површинама и одржавање уличних контејнера и канти за отпатке; чишћење објеката по налогу општинских органа и инспекције; прикупљање, транспот и депоновање комуналног отпада, управљање и одржавање депоније као и уклањање дивљих депонија; послови зоохигијенске службе, управљање прихватилиштем за псе и мачке луталице; одржавање и поправка тзв. „урбаног мобилијара“ на јавним површинама; подизање и одржавање цветних и зелених површина; садња и орезивање стабала на јавним површинама; управљање пијацама и гробљима на територији општине Ковин.
Једногласно је донета Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе Ковин. Промене се односе на поједине одредбе које је требало усагласити са терминима унетим у нова законска решења, као што је, нпр. „обједињена процедура у поступку издавања грађевинских дозвола“, према новом Закону о планирању и изградњи. Сходно овоме, донета је и Одлука о трошковима у поступцима урбанистичког планирања и изградње објеката.
Прихваћен је и Послеревизиони извештај по одазивном извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Ковин за 2013. годину. Скупштина је донела и решења о давању у закуп непокретности у јавној својини у блоку 119 у Ковину.
На 22. седници једногласно је усвојен Извештај о раду Општинске управе Ковин за 2014. годину, као и извештаји о раду у прошлој и планови у текућој години Дома здравља Ковин, Црвеног крста Ковин, Спортског савеза и извештај о извршењу Финансијског плана за 2014. годину ПУ „Наша Радост“ Ковин.. Већином гласова усвојени су и извештаји и планови Центра за социјални рад „Ковин“ и Центра за културу, као и извршење финансијског плана Туристичке организације општине Ковин у 2014. години.
Одборничка већина гласала је против усвајања извештаја о раду и финансијском пословању Јавног предузећа за комунално стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин, извештаја о раду и финансијском пословању ЈП „Ковин-гас“ Ковин, а нису усвојени ни извештај о раду и извршењу финансијског плана Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин и План и програм рада за 2015. годину.

Разрешени су стари и именовани нови састави скупштинских савета и комисија: Савета за буџет и финансије, Савета за урбанизам и комунално-стамбену делатност, Савета за заштиту животне средине, Савета за привреду, Савета за јавне службе, Комисије за административно-мандатна питања, Комисије за представке и притужбе, Комисије за прописе Скупштине општине Ковин.

Досадашњи вршилац дужности директора Библиотеке „Вук Караџић“, Емина Ђурашинов, разрешена је, а Скупштина је за новог в.д. директора ове установе именовала Јелену Јовановић, професора разредне наставе из Баваништа.

Иако је на дневном реду било и разрешење директора „Центра за културу“ Ковин и именовање новог вршиоца дужности, Скупштина је приликом изјашњавања о разрешењу саадашње директорке - 19 гласова „за“ и 19 гласова „против“ практично одлучила да Фема Димитријевић остане на дужности дирекора, с обзиром да је за смену потребна већина гласова присутних одборника. Аутоматски, предлагач је након овог гласања повукао подтачку са именовањем новог вршиоца дужности.

Нова кадровска решења изгласана су и доношењм решења о именовању члана Школског одбора ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац, чланова Школског одбора Гимназије и Економске школе „Бранко Радичевић“ Ковин, чланова Управног одбора Предшколске установе „Наша радост“ Ковин, председника Управног и надзорног одбора Туристичке организације општине Ковин, члана Управног одбора Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин, председника и члана Надзорног одбора ЈП за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин и члана Надзорног одбора ЈП за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин. Одборници су именовали и новог председника, чланове и секретара општинске Изборне комисије у сталном саставу.


КАЛЕНДАР

« Август 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31