ОСНОВАН ОПШТИНСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

15 апр 16
Прочитано 751 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

Општинско веће општине Ковин одржало је 10. седницу актуелног сазива у четвртак, 14. априла, председавао је заменик председнице општине, Ђура Крстић. На почетку, усвојени су записници са 9. редовне седнице одржане 22. марта и са 2. ванредне седнице, одржане 30. марта 2016. године.


Општинско веће општине Ковин одржало је 10. седницу актуелног сазива у четвртак, 14. априла, председавао је заменик председнице општине, Ђура Крстић. На почетку, усвојени су записници са 9. редовне седнице одржане 22. марта и са 2. ванредне седнице, одржане 30. марта 2016. године.
Како је, говорећи о плановима за 2016. раније најавила председница општине Сања Петровић, на 10. седници Већа је и потврђено – одлуком је основан Буџетски фонд за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију општине Ковин. Сврха оснивања је финансирање мера подршке пољопривреди и селу, у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, стоји, између осталог, у овој одлуци. Средства за рад фонда за пољопривреду обезбеђују се у оквиру буџета општине за текућу годину, затим са виших нивоа власти, као и из других јавних прихода (донације, помоћ и сл). Програм мера за спровођење пољопривредне политике доноси Општинско веће, као и акт о утврђивању критеријума за избор корисника средстава новооснованог буџетског фонда.
Веће је прихватило Извештај о раду и финансијском пословању Јавног предузећа за комунално стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин за 2015. годину, као и Извештај о раду Локалног савета за здравље за територију општине Ковин за 2015. годину. Усвојен је нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2016. годину и нацрт Закључка о измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2016. години. О првом ребалансу буџета општине одлучиваће коначно одборници СО Ковин на наредној седници.
Прихваћени су и следећи нацрти одлука, измена програма и решења, који се у форми предлога достављају Скупштини општине Ковин на разматрање и усвајање: решења о давању сагласности на прву измену Програма пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2016. годину и на прву измену Програма коришћења буџетске помоћи – субвенција за 2016. годину; прве измене Програма и Финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава комуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2016. годину; измене Програма и Финансијског плана расхода буџетских средстава Фонда за заштиту животне средине општине ковин за 2016. годину; прве измене и допуне Финансијског плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ковин за 2016. годину; решења о давању сагласности на прву измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2016. годину; Одлуке о финансирању комасације у катастарским општинама Плочица и Скореновац; Одлуке о финансирању и суфинансирању програма рада и пројеката удружења.
Усвојена је и Информација о приливу и утрошку средстава месних заједница у општини Ковин у 2015. години.
Веће је донело прву измену Посебног програма расподеле средстава остварених по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016. годину.
Донето је Решење о образовању Комисије за споменике и називе улица, тргова и других делова насељених места на територији општине Ковин. Петочланој Комисији председаваће Мирјана Бановић, помоћница председнице општине за друштвене делатности, а чланови су Ружа Митић, већница, Љубомир Ђорђевић, руководилац одељења у Општинској управи, Вера Марковић, шеф одсека за Општу управу и Ваштаг Вендел, в.д. директора „Центра за културу“ Ковин. Комисија има задатак да разматра иницијативе за подизање споменика уз давање предлога у поступку решавања код надлежних органа; даје мишљења о премештању, изузетно о уклањању споменика, ако за то постоје оправдани разлози; разматра иницијативе у вези са називима улица, тргова и других делова насељених места општине Ковин, у складу са законом и прописима општине.
На 10. седници дата је сагласност Основној школи „Предраг Кожић“ из Дубовца за извођење радова на санацији улаза у фискултурну салу школе.
Донета су и решења о одбијању жалби Паулине Ђорђевић, Славице Марте Грубић и Берте Јовановић из Ковина.
Прихваћени су и нацрти решења о разрешењу, а потом и о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин и Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин, о чему ће одлучивати одборници, на седници коју је у међувремену председник Скупштине општине, Зоран Брадањи, заказао за уторак, 19. април 2016. године.


КАЛЕНДАР

« Август 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31