СА СЕДМЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

25 јан 16
Прочитано 1121 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

ДАТА САГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА....


ДАТА САГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Након усвајања записника са претходне, 6. седнице, одржане 23. децембра 2015. године, прихваћени су и достављају се СО Ковин на разматрање и усвајање Извештај о раду у 2015-ој, као и План рада Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин за 2016. годину.
Усвојени су и Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица и накнадама одборника и чланова радних тела општине и Скупштине општине Ковин и Нацрт одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Ковин за 2015. годину, а о предложеном ће такође коначну реч дати одборници СО Ковин.
Из оквира своје надлежности, Веће је на првој седници у 2016. години донело следеће одлуке: Одлуку о преносу права коришћења основних средстава – цистерни за воду (Ковинском комуналцу); Одлуку о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин у блоку 53 у Ковину и уговор о томе; Одлуку о давању у закуп пословног простора Општинском одбору Српске напредне странке Ковин (у Баваништу), уз уговор о закупу.
Општинско веће донело је на данашњој седници низ решења којима се даје сагласност на програме и планове и то: на Програм одржавања гробља на територији општине Ковин за 2016. годину и Програм одржавања пијаца на територији општине Ковин за 2016. годину који реализује ЈП „Ковински комуналац“ Ковин; на финансијске планове свих месних заједница за 2016. годину и то Прве Месне заједнице Ковин; Друге Месне заједнице Ковин; МЗ Баваниште; MЗ Делиблато; МЗ Мраморак; МЗ Гај; МЗ Дубовац; МЗ Плочица; МЗ Скореновац; МЗ Мало Баваниште; дата је сагласност на Правилник о расподели средстава спортским организацијама на територији општине Ковин.
Донето је решење о образовању Комисије за избор објеката за уређење фасада (председник је Јелена Милошевић Поповић, чланови Михајло Јокић и Тања Божић, док су њихови заменици Љубомир Ђорђевић, Слађана Ћириковачки и Владимир Цветковић) са задатком да распише конкурс за уређење фасада у складу са постојећом општинском одлуком из 2013. године и да на основу пријава после спроведеног јавног позива сачини Предлог програма за уређење фасада; затим о образовању Комисије за спровођење поступка расподеле средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Ковин (Владимир Вјештић, председник и чланови Душан Васић, Новак Петровић (Српска православна црквена општина Ковин), Чаба Чипак (Римокатоличка црквена општина Скореновац), Михаел Блаж (Румунска православна црква Ковин); о образовању Комисије за спровођење поступка расподеле средстава културно-уметничким друштвима и удружењима у области подстицања аматерско-културног и уметничког стваралаштва (Вендел Ваштаг, председник и чланови Виолета јевтовић Вујичин, Миливој Грчић, Јелена Стојановић, Биљана Филиповић). И ова комисија има задатак да распише и спроведе јавни конкурс за расподелу средстава аматерима и да предложи Већу расподелу расположивих средстава.
Образована је и Радна група за преговоре у поступку закључивања Колективног уговора у Дому здравља „Ковин“ Ковин. Председник радне групе је Мирјана Бановић, помоћница председнице општине Ковин, а чланице су и Јелена Наранчић и Виолета Јевтовић Вујичин. Радна група ће прегледати текст колективног уговора, упутити Дому здравља евентуалне примедбе, учествовати у преговорима и доставити Општинском већу мишљење о законитости текста који буде предложен .
Усвојена су решења о одбијању Жалбе ДОО „ИНЖЕЊЕРИНГ“ Ковин изјављене против Решења Општинске управе Ковин, број IV 434-3/845/2009 од 12.5.2009. године, као и о одбијању Жалбе ДОО „ИНЖЕЊЕРИНГ“ Ковин изјављене против Решења Општинске управе Ковин, број IV 434-2/118/2012 од 18.5.2012. године, а поништено је Решење комуналног инспектора Општинске управе Ковин, број 355-395/2015-IV од 18.12.2015. године.
Већници су прихватили и нацрте решења о разрешењу и именовању по једног члана Управног и Надзорног одбора Дома здравља „Ковин“ Ковин и у форми предлога достављају их Скупштини општине Ковин на разматрање и усвајање.
Као допунска тачка, разматран је и усвојен предлог да се ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин из текуће буџетске резерве ургентно пренесу средства у износу од 420.000,00 динара, за набавку и монтажу нове експанзионе посуде за централно грејање. Школа се обратила за помоћ имајући у виду да финансијским планом установа није предвидела средства за ову намену, јер није се ни могло предвидети да ће до сличне хаварије доћи. Квар се догодио у петак, 22. јануара, у току наставе у преподневној смени, а с обзиром да је поменута посуда пукла, а смештена је на тавану школе, изнад другог спрата, вода из ње се разлила и почела да пробија плафоне и зидове површине 5 учионица и дела ходника. У тренутку хаварије у школи се затекао председник Школског одбора Миодраг Ћирић и заједно са директорком упутио хитну ургеницију надлежнима у Општинској управи, а школу је обишао и већник Чедо Марић.
Данашњу седницу водио је заменик председнице Ђура Крстић, због оправдане одсутности председнице Сање Петровић. Сви остали чланови Већа били су присутни, а први пут у раду је учествовала нова већница, Ружа Митић.


КАЛЕНДАР

« Јун 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30