9. СЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА: ДОНЕТА ОДЛУКА О КУПОВИНИ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКТА БИВШЕГ БЕКОВОГ ПОГОНА

22 апр 20
Прочитано 761 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
На 9. седници Привременог органа општине Ковин одржаној данас, 22.априла, донета је Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Ковин непосредном погодбом и преносу права коришћења на непокретности у јавној својини са једног на другог носиоца права коришћења, а прихваћен је и предложени текст уговора о томе.
Заправо, реч је о прибављању у јавну својину општине Ковин непосредном погодбом зграде текстилне индустрије у  Дунавској улици бр. 65 у Ковину која је  приватна својина  ДОО „СИБ“ експорт импорт и о преносу права коришћења на кат.парц.бр. 3995/1 са једног на другог носиоца права коришћења и то: земљиште под зградом-објектом у површини од 20 а 86 м2, градско грађевинско земљиште, јавна својина Републике Србије и њива 3.класе од 02 ха 56 а 82 м2, градско грађевинско земљиште, јавна својина Републике Србије, обе са уписаним носиоцем права коришћења ДОО „СИБ“ експорт импорт.
Како је даље дефинисано у члану 2, „непокретности из члана 1.ове Одлуке прибавиће се у јавну својину општине Ковин за купопродајну цену  у износу од 400.000,00 €, a што није изнад процењене тржишне вредности од стране овлашћеног  проценитеља“...„с тим што ће се исплата извршити у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.“
Читав поступак спроводи се сагласно одредбама Закона о јавној својини, Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљња писмених понуда и  Одлуке о прибављању и располагању ствари у јавној својини општине Ковин.
Подсетимо, данас донета одлука прва је у нису крупних корака ка остварењу активности које је потребно да обави Општина Ковин на основу Меморандума о сарадњи потписаног 24. јануара у Ковину. Председница Сања Петровић и генерални директор компаније „Mel tekstil“ из Истанбула, Сулејман Ердоган, потписали су тада Меморандум о сарадњи којим се дефинишу активности на реализацији инвестиционог улагања на подручју општине Ковин (видети текст отоме објављен на овом сајту 24. јануара 2020. под називом „Потписан меморандум о сарадњи са инвеститором изу Турске“, прим.аут).
Одлука о куповини земљишта и објекта текстилне индустрије  у Индустријској зони била је једина тачка дневног реда 9. седнице, а чланови Привременог органа најпре су усвојили записнике са претходне две седнице, одржане 14. и 16. априла. 

КАЛЕНДАР

« Август 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31