Одштампајте ову страницу

СА 7. СЕДНИЦЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

14 апр 20
Прочитано 914 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

ПАКЕТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ СА НАЈНИЖИМ ПРИМАЊИМА, ОБУСТАВА ФАКТУРИСАЊА ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДОДАТНА СРЕДСТВА ДОМУЗДРАВЉА И ВАТРОГАСНОМ САВЕЗУ --

Привремени орган општине Ковин одржао је 7. седницу у уторак, 14. априла 2020. и донео низ одлука и решења важних за функционисање локалне заједнице, посебно у условима ванредног стања. С тим у вези, једногласно је донет Закључак за обуставу фактурисања закупнине закупцима пословног простора у јавној својини општине Ковин за период од доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања до укидања ванредног стања.

Нефактурисану закупнину закупци могу по завршетку ванредног стања измирити на следећи начин: до 31.12.2020, уз умањење износа закупнине у висини од 50%, или у 12 месечних рата, током 2021. године, без умањења закупнине и без припадајуће камате. Напомиње се да су закупци у обавези да и током ванредног стања плаћају доспеле фактуре за електричну енергију, природни гас и комуналне услуге за пословни простор. Ова обустава не односи се на закупце који обављају прехрамбену и банкарску делатност, као ни на оне који плаћају 20% закупа.Такође, донет је и Закључак за набавку пакета за кориснике пензија са примањима нижим од 30.000,00 динара - укупно 3299 пакета, на основу списка Републичког фонда ПИО, а у складу са закључком Покрајинске владе од 23. марта 2020. године. Пакет садржи основне животне намирнице као што су уље, брашно, со, шећер, али и пасуљ, кафу, средства за личну хигијену. Пакети ће бити дистрибуирани на кућне адресе, а овај посао обавиће Центар за социјални рад у сарадњи са повереницима цивилне заштите са територије општине Ковин. 
Донето је Решење о употреби сталне буџетске резерве за Дом здравља Ковин, за набавку заштитне личне опреме, дезинфекционих средстава, топломера, РТГ филмова, као и Решење о употреби сталне буџетске резерве Ватрогасном савезу Ковин за набавку горива за ватрогасне камионе, ради дезинфекције улица.
Донета је и Одлука којом се налаже Предшколској установи „Наша Радост“ Ковин да за време трајања ванредног стања не наплаћује услуге боравка деце.Привремени орган донео је Одлуку о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин за парцеле 3050/73 и 3058/10 К.О. Ковин и прихватио текст уговора о томе. Усвојен је Извештај о раду Општинске управе Ковин за 2019. годину.На 7. седници донет је и Закључак о измени Закључка број 40-42/2020-I од 27. марта 2020. године, дате су и две сагласности поводом упућених захтева - Привредном друштву „Car agrar” доо Мраморак и Румунској православној цркви у Мраморку. Донето је Решења о одбацивању жалбе Кутлашић Вере и Николић Драгана, као и  решење о разрешењу и именовању заменика члана Изборне комисије у сталном саставу.На почетку заседања усвојен је Записник са 6 седнице, одржане  06.4.2020. године.