ОДБОРНИЦИ ИЗГЛАСАЛИ БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

23 дец 19
Прочитано 668 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
На 24. седници актуелног сазива Скупштине општине Ковин одржаној у петак, 20. децембра, донета је Одлука о буџету општине Ковин за 2020. годину, Закључак о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2020. години и Кадровски план Општинске управе и Правобранилаштва општине Ковин за 2020. годину. Општинска каса за 2020. „тешка је“  1.263.540.465 динара (сва документа у вези са буџетом могу се преузети са банера „Буџет“ овде, на почетној страници сајта).  
На 24. седници актуелног сазива Скупштине општине Ковин одржаној у петак, 20. децембра, донета је Одлука о буџету општине Ковин за 2020. годину, Закључак о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2020. години и Кадровски план Општинске управе и Правобранилаштва општине Ковин за 2020. годину. Општинска каса за 2020. „тешка је“  1.263.540.465 динара (сва документа у вези са буџетом могу се преузети са банера „Буџет“ овде, на почетној страници сајта).  
На почетку заседања, са дневног реда је „скинута“ материјалом предвиђена 1. тачка којом је требало да се донесу решења о престанку функција председнику општине, заменику председника општине и општинском већу. Наиме, председник СО Зоран Брадањи обавестио је одборнике да је Сања Петровић у међувремену, 17. децембра, повукла раније дату писану оставку,  те да су престали разлози да се локални парламент о овоме изјашњава. Председник СО известио је одборнике и о томе да је ОГ „Савез за Ковин“ за председника те групе поставила Срђана Вукшу (уместо Др Владимира Тасића), те да је одборник Горан Вујовић поново приступио ОГ „Покренимо Ковин“.   
Одборници су донели Одлуку о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Ковин, због усклађивања са Законом о локалној самоуправи и Статутом општине донетим ове године. 
Усвојена је трећа измена Програма пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2019. годину, као и информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински  
комуналац“ Ковин и ЈП „Ковин гас“ Ковин за период од 01.01.2019. године до 30.9.2019. године, уз програме пословања оба јавна предузећа за 2020. годину.
Донет је План – Програм рада Туристичке организације општине Ковин за 2020. годину и дата сагласност на финансијски план ове организације.
Одборници су били једногласни код доношења нове Одлуке о службеној употреби језика и писма на територији општине Ковин, усклађене са одредбама новог Статута о томе. 
Донете су, ради усклађивања са прописима, одлуке о измени следећих одлука: Одлуке о локалним комуналним таксама (у члану 9 мењају се тарифни бројеви 1, 2, 3); Одлуке о локалним административним таксама (мењају се таксе у тарифном броју 1 и 2);  Одлуке о боравишној такси (висина таксе се утврђује у износу од 78,50 дин. дневно); Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара (измена члана 21. став 1, члана 22 став 2 и чл. 23. став 1), Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ковин (мења се члан 37, почетна висина закупнине за пословни простор по зонама); Одлуке о трошковима у поступцима урбанистичког планирања и изградње објеката (мења се члан 1). Измене ће се примењивати од 1. јануара 2020. године. Одлуке о изменама свих наведених одлука можете преузети овде, испод текста извештаја са седнице СО Ковин.
Донета је и Одлукa о измени Одлуке усклађивању новчаних казни за прекршаје у одлукама из области комуналних делатности (измена члана 25). 
Скупштина је донела решења о давању сагласности на употребу грба и имена општине Ковин новооснованом „Спортском веслачком удружењу Ковин“.
Решењем су разрешени и именовани чланови и заменици чланова Изборне комисије у сталном саставу: за нове чланове именовани су Бранка Михајловић (СНС – Александар Вучић) и Борис Ђондовић (Савез за Ковин), на место разрешених Далибора Милошевића и Радише Илића; за заменике чланова именовани су Дејан Чабовић (СНС – Александар Вучић) и Мишел Илић (СНС – Александар Вучић), уместо досадашњих Бранке Михајловић и Јоване Вујичин.
Измењено је и допуњено Решење о образовању Комисије за планове општине Ковин, ради усклађивања са правилником о начину и поступку избора чланова. Такође, Коса Николић именована је овим актом за заменика председника Комисије. 
За новог члана Надзорног одбора Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин, из реда запослених, именована је Весељка Јовановић (уместо Снежане Ника); за новог члана Школског одбора ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин именована је, из реда родитеља, Драгана Станковић (уместо Анкице Стојановић). Именована су нова два члана школског одбора ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац из реда родитеља: Милица Гаврилов и Маријана Николић (уместо Снежане Секулић и Кристине Мијуца-Станојев.

КАЛЕНДАР

« Август 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31