ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2019, ОДБОРНИЦИ ОДЛУЧУЈУ 26. ДЕЦЕМБРА

20 дец 18
Прочитано 851 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
Општинско веће је на 28. седници одржаној данас једногласно утврдило предлог Одлуке о буџету општине Ковин за 2019. годину,  Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2019. години и предлог Кадровског плана Општинске управе и Правобранилаштва  за 2019. годину
Општинско веће је на 28. седници одржаној данас једногласно утврдило предлог Одлуке о буџету општине Ковин за 2019. годину,  Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2019. години и предлог Кадровског плана Општинске управе и Правобранилаштва  за 2019. годину. Буџет општине, према предлогу који ће анализирати и о њему се изјашњавати одборници СО Ковин, „тежак је“ нешто више од 1,2 милијарде – укупни прииходи и примања, издаци и расходи, рачунајући и суфицит, износе 1.243.260.000 динара.
Последња радна седница СО Ковин у 2018. години заказана је за наредну среду, 26. децембар, када ће одборници гласати о предложеном најважнијем финансијском документу локалне самоуправе за функционисање у 2019. години.  
Веће је данас утврдило, уочи поменуте седнице Скупштине општине,  предлоге програма пословања два општинска јавна предузећа у наредној години, «Ковинског комуналца» и «Ковин-гаса»; предлог Плана рада Туристичке организације и решења о давању сагласности на финансијски план ТО у 2019. Години. Утврђен је и предлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин за парцелу 3995/2 К.О. Ковин. Такође, утврђен је предлог Одлуке о утврђивању цене боравка деце у целодневном и полудневном боравку у Предшколској установи «Наша Радост» Ковин. Већници су једногласно утврдили предлоге решења о разрешењу вршиоца дужности директора и о именовању директора Јавног предузећа за комунално- стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин. Све горе наведене тачке биће предмет одлучивања на седници СО Ковин идуће седмице.
У оквиру својих надлежности, на данашњем заседању Веће је донело следеће: Програм и финансијски план изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава комуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2019. годину;  Програм и финансијски план расхода буџетских средстава Фонда за заштиту животне средине општине Ковин за 2019. годину; Финансијски план заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ковин за 2019. годину; Годишњи програм расподеле средстава намењених очувању, заштити и унапређењу стања постојећих и подизања нових шума на територији општине Ковин за 2019. годину; Програм Савета за младе Скупштине општине Ковин за 2019. Годину; Програм коришћења средстава намењених за финансирање унапређења саобраћаја на путевима на подручју општине Ковин у 2019. години.
Донета је Одлука о стављању ван снаге Одлуке Општинског већа број 032-12/2018-III од 27.8.2018. 
године, као и Одлука о давању на коришћење основног средства – путничког возила „OPEL VECTRA ELE-19DTH“. Донета је Одлука о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин за парцелу 4043/5 К.О. Ковин прихваћен текст уговора. 
Општинско веће једногласно је било и код усвајања Програма за уређење фасада, а  прихваћени су  и уговори о уређењу фасаде стамбених заједница (зграда) у Улици ЈНА бр. 4 и Улици цара Лазара бр. 83 у Ковину.
Прихваћени су и текстови појединачних уговора о купопродаји стана између Општине Ковин и : Масникоса Марије; Мацуљ Младена; Секулић Тање; Јокић Миљенка; Кривошић Милке. 
Усвојен је Записник о инспекцијском надзору  који је извршила буџетски инспектор у ОШ „Сава Максимовић“ Мраморак, као и  Закључак о прихватању текста Анекса 2 Колективног уговора код послодавца Јавног предузећа за комунално стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин.
Донето је Решење о измени решења о образовању Комисије за спровођење поступка расподеле средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Ковин (треба да стоји да је председник комисије Александар Паулица из Мраморка). 

КАЛЕНДАР

« Јул 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31