Одштампајте ову страницу

ОДРЖАНА 23. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

27 авг 18
Прочитано 744 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
На почетку заседања, председница Сања Петровић констатовала је да је присутно девет чланова Већа, а потом је усвојен записник са 22. седнице, одржане 3. августа.
На почетку заседања, председница Сања Петровић констатовала је да је присутно девет чланова Већа, а потом је усвојен записник са 22. седнице, одржане 3. августа.
У наставку, већници су једногласно утврдили предлоге неколико одлука, извештаја и решења чију ће садржину анализирати и коначну реч о њима дати одборници СО Ковин: 
Извештаја о извршењу буџетских средстава буџета општине Ковин у периоду јануар – јун 2018. године; Одлуке о приступању изради Статута општине Ковин; Одлуке о мрежи јавних основних школа са седиштима на територији општине Ковин; решења о давању сагласности на Одлуку о изменама одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа за комунално-стамбену делатност са Законом о јавним предузећима; Одлуке о измени одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа за комунално – стамбену делатност са Законом о јавним предузећима; Одлуке о изради Плана детаљне регулације за блок 66 у Ковину; Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Ковин; решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута „Установе за спорт“ Ковин; Одлуке о покретању поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Kовин и решења о образовању Комисије за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Ковин; Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа чији је оснивач опшина Ковин и Јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа за комунално – стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин; решења о именовању директора Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса „Ковин гас“ Ковин.
Веће је усвојило информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковин гас“ Ковин и ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за првих шест месеци 2018. године.
Донета је Одлука о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин парцеле 4043/4 КО Ковин, прикупљањем писмених понуда, као и решење о формирању комисије за спровођење тог поступка. Поменута парцела налази се у грађевинском реону насељеног места Ковин, намењеном за породично становање.
Већници су једногласно донели и Одлуку о давању на коришћење основног средства – путничког возила “OPEL VECTRA ELE – Z19DTH”, одговарајући тако на захтев Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин. Наиме, из ове установе обратили су се молбом да им се уступи на коришћење службени аутомобил, како би побољшали услове рада на матичном подручју, с обзиром да осим седишта у Ковину, у селима постоји седам огранака установе. На овај начин, лакше ће се реализовати снабдевање књигама, стручни надзор, али и одржавање свих простора које „покрива“ Библиотека. Детаљи давања на коришћење биће регулисани посебним уговором. 
На 23. седници донето је Решење о измени решења о образовању комисије за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња. Мења се један члан Комисије – административни извршилац из Општинске управе. Уместо Сузане Јухас, члан Комисије биће Бранислава Станковић.