СА 19. СЕДНИЦЕ ВЕЋА: УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ДРУГОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА

18 јун 18
Прочитано 722 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
У петак, 15. јуна, Општинско веће општине Ковин састало се 19. пут у сазиву којем председава Сања Петровић. На почетку је усвојен записник са претходне седнице, одржане 28. маја.
У петак, 15. јуна, Општинско веће општине Ковин састало се 19. пут у сазиву којем председава Сања Петровић. На почетку је усвојен записник са претходне седнице, одржане 28. маја.
Веће је утврдило предлог Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2018. годину. О другом ребалансу овогодишњег буџета коначно ће се изјаснити одборници СО Ковин на наредном заседању (12. седница СО Ковин заказана је за петак, 22. јун 2018, прим. аут), као и о закључку о другој измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2018. години.
Утврђен је и предлог одлуке о измени Одлуке о комуналном уређењу насељених места на подручју општине Ковин.
Већници су утврдили предлог решења о давању сагласности на прву измену Програма пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2018. годину, затим на прву измену Плана рада Туристичке организације општине Ковин за 2018. годину, уз предлог решења о давању сагласности на другу измену Финансијског плана Туристичке организације за ову годину, о чему ће такође одлучивати одборници.
О предлогу Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Ковин без накнаде и уговора о томе између Општине Ковин и Арсић Новице из засеока Плочички рит, као и о анексу I Уговора о закупу пословног простора између Општине Ковин и GOMEX DOO Зрењанин, које је Веће прихватило, СО Ковин одлучиваће такође на заседању 22. јуна. Пред одборницима ће се наћи и предлог решења о разрешењу, односно именовању једног члана надзорног одбора ЈП „Ковински комуналац“.
На 19. седници Већа, утврђен је предлог Одлуке о утврђивању назива улица, тргова и заселака на територији општине Ковин. По добијању сагласности из надлежног покрајинског секретаријата, о предлогу ће се изјашњавати одборници СО Ковин на једном од наредних заседања.
Из оквира надлежности Општинског већа, одлучено је о следећем:
Прихваћена је прва измена Програма и Финансијског плана Савета за младе Скупштине општине Ковин за 2018; трећа измена Програма и Финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава комуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2018; измена Програма и Финансијског плана расхода буџетских средстава Фонда за заштиту животне средине општине Ковин за 2018. годину; друга измена Финансијског плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ковин за 2018; прва измена Програма мера за расподелу средстава остварених по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2018; измена Програма коришћења средстава намењених за финансирање унапређења саобраћаја на путевима на подручју општине Ковин у 2018. години.
Донета је Одлука о прелиминарном обједињеном предлогу о расподели средстава из буџета општине Ковин за годишње програме организацијама у области спорта на територији општине Ковин за 2019. годину; Одлука о прихватању на коришћење санитетског возила; Одлука о расписивању огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцела бр. 3172/16 КО Дубовац и решења о формирању комисије за спровођење поступка; прихваћен је текст Уговора о прибављању непокретности у јавну својину општине Ковин непосредном погодбом између Општине Ковин и Мохора Зарије из Ковина.
Веће је донело Одлуку о давању у закуп пословног простора и прихватило предлог уговора о томе између Општине Ковин и Мото клуба „Маргум“ из Ковина, затим анекс бр. II  о закупу пословног простора између Општине Ковин и Самосталне угоститељске радње бифе „Круг“ Ковин, анекс I Уговора о закупу пословног простора између Општине Ковин и Самосталне трговинске радње „Станко“.
Прихваћени су уговори о купопродаји станова између Општине Ковин и Релић Цвијете из Ковина;  Петковић Милке из Ковина; Гагић Божидара из Ковина; Бугарица Живка из Ковина.
Већници су одлучили о расписивању три јавна позива: за суфинансирање камата за пољопривредне кредите, за субвенционисање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава и за субвенционисање инвестиције осигурања у пољопривредној производњи. Све се односи на 2018. годину, а текстови позива и потребни обрасци за пријаву доступни су од 15.6.2018. на сајту Општине, на www.kovin.org.rs.
Закључком је одобрен захтев „Установе за спорт“ Ковин, а у вези са пријавом на конкурс који је расписао Покрајински секретаријат за спорт и омладину Војводине (конкретно, тражиће се средства за санацију отвореног терена крај ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин, прим .аут).
Дата је сагласност на цене комуналних и других услуга ЈП „Ковински комуналац“ Ковин. Нови ценовник примењиваће се од 01. јула 2018, услуге Комуналца биће скупље за 3%. Већници су на седници дали и сагласност на Правилник о организацији рада и систематизацији послова и радних задатака у „Ковинском комуналцу“.
Донета су решења о давању у закуп јавног грађевинског земљишта предузетницима: Славици Брцан из Ковина; Валентини Јовановић из Ковина; Будимки Трајчевској из Баваништа; Снежани Комароми из Ковина; Николи Вујасиновићу из Ковина; Ивани Бугарин из Ковина;  Горану Цветковићу из Ковина; Драгани Полић из Ковина; Властимиру Живкову из Баваништа;  Сузани Рађеновић из Ковина. Донето је и решење о давању у закуп јавног грађевинског земљишта Предузећу за трговину на мало „Штампа систем“ из Београда  за локације 3, 8, 11, 2, 12. Решењима су одбачене следеће понуде: адвоката Живанке Стојшић из Ковина; предузетника Зорана Стојановића из Ковина; заједничка понуда адвоката Јована Анђелкова и Славице Копривица из Ковина; предузетника Здравка Цветковића из Ковина; предузетника Розалије Димитријевић из Скореновца;  предузетника Жарка Благојевића из Ковина.
Одбијене су жалбе Ђурице Глигоријева из Ковина; Драгана Јовановића из Ковина.
Општинско веће донело је и решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 150.000 динара, за набавку батерија за камере постављене на раскрсницама у Ковину (Програм унапређења саобраћаја на путевима, прим. аут).
Усвојен је и захтев ТОО Ковин, за измештање пловила на Дунавцу, односно закључком су задужене надлежне инспекцијске службе ОУ Ковин да спроведу поступак уклањања пловила за које власници немају закључен уговор о закупу привеза на понтонима са Туристичком организацијом општине Ковин. 

КАЛЕНДАР

« Јул 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31