folder ДОКУМЕНТИ И ПЛАНОВИ

КАТЕГОРИЈЕ

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

document ПЛАН УПРАВЉАЊА СПЕЦИЈАЛНИМ РЕЗЕРВАТОМ ПРИРОДЕ "КРАЉЕВАЦ", 2020-2029. ГОДИНА

38 Преузимане

Преузми (docx, 198 KB)

Plan upravljanja SRP Kraljevac, Deliblato 2020-2029. godina.docx

pdf Пословник о раду Радног тима општине Ковин за инклузију Рома

54 Преузимане

Преузми (pdf, 65 KB)

Poslovnik o radu Radnog tima opštine Kovin za inkluziju Roma.pdf

pdf Правилник о поступању по пријавама и притужбама на рад запослених у ОУ Ковин

70 Преузимане

Преузми (pdf, 73 KB)

Pravilnik o postupanju po prijavama i pritužbama na rad zaposlenih u OU Kovin.pdf

document СТАТУТ Popular

509 Преузимане

Преузми (docx, 104 KB)

STATUT OPŠTINE.docx

СТАТУТ ОПШТИНЕ КОВИН („Службени лист општине Ковин“, бр. 1/2019) донет је на седници Скупштине општине Ковин одржаној 27. фебруара 2019. године и ступио је на снагу 07. марта 2019. године, а престаје да важи Статут општине Ковин („Службени лист општине Ковин“, бр. 11/2012 – пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015).

document ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОМЕ 2018-2020 Popular

426 Преузимане

Преузми (doc, 345 KB)

LOKALNI AKCIONI PLAN ROMI 2018-2020.doc

document ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ КОВИН 2017-2020 Popular

374 Преузимане

Преузми (docx, 171 KB)

Lokalni antikorupcijski plan opstine KovinFINAL.docx

pdf ПОСТУПАК УЗБУЊИВАЊА Popular

770 Преузимане

Преузми (pdf, 1.56 MB)

postupak uzbunjivanja.pdf

pdf СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 2014-2020 Popular

4955 Преузимане

Преузми (pdf, 4.18 MB)

Strategija odrzivog razvoja opstine Kovin.pdf

archive ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ КОВИН Popular

4919 Преузимане

pdf ЗЕЛЕНА АГЕНДА Popular

3744 Преузимане

Преузми (pdf, 3.82 MB)

zelena_agenda_kovin_novi_knezevac_coka_-_web-1.pdf