folder ОГЛАСНА ТАБЛА

Разни документи

КАТЕГОРИЈЕ

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

document ЈАВНИ ОГЛАС ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПАРЦЕЛЕ 4043 5 Ковин

99 Преузимане

Преузми (docx, 18 KB)

JAVNI OGLAS OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE PARC.4043-5 Kovin.docx

Оглас је објављен у дневном листу „Српски телеграф“ и на овом сајту 03. новембра 2018, рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања.

document Оглас- отуђење непокретности у Блоку 117

83 Преузимане

Преузми (docx, 18 KB)

Oglas otuđenje nepokretnosti u Bloku 117.docx

archive III ребаланс буџета за 2018 год.

55 Преузимане

document Решење о постављењу начелника ОУ Ковин Popular

138 Преузимане

Преузми (docx, 24 KB)

Rešenje o postavljenju načelnika OU Kovin.docx

document Решење о престанку рада на положају начелника ОУ Ковин

51 Преузимање

Преузми (docx, 14 KB)

Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika OU Kovin.docx

pdf Одлука о усвајању ПП, вишегодишњи засади Скореновац

51 Преузимање

Преузми (pdf, 314 KB)

Odluka o usvajanju pp, visegod.zasadi Skorenovac.pdf

pdf Одлука о усвајању ПП, вишегодишњи засади Плочица

40 Преузимане

Преузми (pdf, 314 KB)

Odluka o usvajanju pp, visegod.zasadi Plocica.pdf

archive ИЗЛАГАЊЕ НА УВИД ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА И НАМЕНЕ ПРОСТОРА

46 Преузимане

Преузми (zip, 2.26 MB)

Odluci oizlaganju MREŽE POLJSKIH PUTEVA.zip

pdf Оглас - пакети хране за избегла лица

48 Преузимане

Преузми (pdf, 505 KB)

Oglas, paketi hrane za izbegla lica.pdf

pdf Оглас - новчана помоћ за избегла лица

45 Преузимане

Преузми (pdf, 583 KB)

Oglas novčana pomoć za izbegla lica.pdf

pdf Јавни позив АПВ за доделу помоћи ученицима са статусом избеглих и расељених лица

43 Преузимане

Преузми (pdf, 301 KB)

Javni poziv APV za dodelu pomoći učenicima sa statusom izbeglih i raseljenih.pdf

archive ПРОДУЖЕНИ РОК ЈАВНОГ УВИДА У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ППО КОВИН

56 Преузимане

Преузми (rar, 58.81 MB)

PRODUŽENI ROK JAVNOG UVIDA U NACRT IZMENA I DOPUNA PPO KOVIN.rar

archive ДМ ИНКУБАТОР Popular

321 Преузимање

pdf Јавни увид у нацрт изменља и допуна Просторног плана општине Ковин

59 Преузимане

Преузми (pdf, 82 KB)

Javni uvid u nacrt izmena i dopuna Prostornog plana opštine Kovin.pdf

pdf Јавни конкурс именовање директора Ковинског комуналца.

80 Преузимане

Преузми (pdf, 1.15 MB)

Javni konkurs imenovanje direktora Kovinskog komunalca.pdf

Текст конкурса објављен је у  „Службеном гласнику РС“, бр. 70/2018, од 21. септембра 2018. године.

archive ЈАВНИ КОНКУРС ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ Popular

137 Преузимане

Преузми (zip, 59 KB)

JAVNI KONKURS POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE i Obrazac IZJAVE.zip

„Обавештење о постављању текста јавног конкуса на сајту општине Ковин објављено је у дневним новинама „Српски телеграф“ од 20. септембра 2018. године“
 

document ОГЛАС - закуп локација за монтажне објекте и киоске Popular

176 Преузимане

Преузми (docx, 55 KB)

Oglas, ZAKUP LOKACIJA ZA MONTAŽNE OBJEKTE I KIOSKE.docx

pdf ОГЛАС - закуп земљишта у јавној својини Popular

134 Преузимане

Преузми (pdf, 1.39 MB)

Oglas - zakup zemljišta u javnoj svojini.pdf

document ОГЛАС - Закуп пословног простора у јавној својини Popular

161 Преузимање

Преузми (docx, 23 KB)

Oglas, ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI.docx

archive Конкурс – стамбено збрињавање породица, треће или четврто дете

80 Преузимане

Преузми (zip, 1.19 MB)

stambeno zbrinavanje porodice trece-cetvrto dete.zip