folder ОГЛАСНА ТАБЛА

Разни документи

КАТЕГОРИЈЕ

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

archive УП ГАРАЖА ЗА АТП КОДЕКС Popular

100 Преузимане

Преузми (zip, 15.97 MB)

UP GARZA ZA ATP KODEKS.zip

archive УП БИОГАСНО ПОСТРОЈЕЊЕ У СКОРЕНОВЦУ

76 Преузимане

Преузми (zip, 38.41 MB)

UP BIOGASNO POSTROJENJE U SKORENOVCU 41-18.zip

archive Добровољно служење војног рока 2019.

58 Преузимане

Преузми (zip, 372 KB)

Dob sluz vr 2019.zip

pdf Оглас отуђење непокретности, парцела 686 1, KO Ковин

44 Преузимане

Преузми (pdf, 316 KB)

Oglas - otuđenje nepokretnosti, parcela 686-1, KO Kovin.pdf

archive ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ

53 Преузимане

Преузми (zip, 144 KB)

JAVNA RASPRAVA O NACRTU STATUTA OPŠTINE .zip

pdf Решење о именовању енергетског менаџера

88 Преузимане

Преузми (pdf, 143 KB)

Rešenje o imenovanju energetskog menadžera.pdf

pdf Решење појединачно давање за суфинансирање информисања 2018

57 Преузимане

Преузми (pdf, 274 KB)

Rešenje - pojedinačno davanje za sufinans.informisanja2018.pdf

document Списак кандидата у поступку избора директора ЈКП Ковински Комуналац Popular

132 Преузимане

Преузми (docx, 15 KB)

Spisak kandidata u postupku izbora direktora JKP Kovinski komunalac.docx

archive Упутство за израду буџета општине за 2019. годину

72 Преузимане

Преузми (zip, 134 KB)

UPUTSTVO ZA IZRADU BUDŽETA OPŠTINE ZA 2019. GODINU.zip

document ЈАВНИ ОГЛАС ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПАРЦЕЛЕ 4043 5 Ковин

89 Преузимане

Преузми (docx, 18 KB)

JAVNI OGLAS OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE PARC.4043-5 Kovin.docx

Оглас је објављен у дневном листу „Српски телеграф“ и на овом сајту 03. новембра 2018, рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања.

document Оглас- отуђење непокретности у Блоку 117

70 Преузимане

Преузми (docx, 18 KB)

Oglas otuđenje nepokretnosti u Bloku 117.docx

archive III ребаланс буџета за 2018 год.

47 Преузимане

document Решење о постављењу начелника ОУ Ковин Popular

117 Преузимане

Преузми (docx, 24 KB)

Rešenje o postavljenju načelnika OU Kovin.docx

document Решење о престанку рада на положају начелника ОУ Ковин

43 Преузимане

Преузми (docx, 14 KB)

Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika OU Kovin.docx

pdf Одлука о усвајању ПП, вишегодишњи засади Скореновац

44 Преузимане

Преузми (pdf, 314 KB)

Odluka o usvajanju pp, visegod.zasadi Skorenovac.pdf

pdf Одлука о усвајању ПП, вишегодишњи засади Плочица

33 Преузимане

Преузми (pdf, 314 KB)

Odluka o usvajanju pp, visegod.zasadi Plocica.pdf

archive ИЗЛАГАЊЕ НА УВИД ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА И НАМЕНЕ ПРОСТОРА

40 Преузимане

Преузми (zip, 2.26 MB)

Odluci oizlaganju MREŽE POLJSKIH PUTEVA.zip

pdf Оглас - пакети хране за избегла лица

38 Преузимане

Преузми (pdf, 505 KB)

Oglas, paketi hrane za izbegla lica.pdf