folder ОГЛАСНА ТАБЛА

Разни документи

КАТЕГОРИЈЕ

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

document ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА Popular

136 Преузимане

Преузми (docx, 34 KB)

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA.docx

Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневним новинама „Данас“ дана 05.4.2019. године.

archive Конкурс у области јавног информисања 2019 године. Popular

135 Преузимане

Преузми (zip, 170 KB)

Konkurs u oblasti javnog informisanja 2019 god.zip

Текст конкурса објављен је  и у дневном листу "Данас" у издању од среде, 3. априла 2019. године

pdf Одлука о расподели средстава удружењима 2019 год. Popular

327 Преузимане

Преузми (pdf, 2.55 MB)

Odluka o raspodeli sredstava udruzenjima 2019.pdf

pdf Јавни позив за УСМЕНЕ РАСПРАВЕ - КОМАСАЦИЈА

73 Преузимане

Преузми (pdf, 9.30 MB)

Javni poziv za USMENE RASPRAVE - KOMASACIJA.pdf

pdf ОГЛАС ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У КОВИНУ, Соње Маринковић 6

79 Преузимане

Преузми (pdf, 288 KB)

Oglas - zakup poslovnog prostora u Kovinu, Sonje Marinković 6.pdf

pdf Обавештење и конкурс - Добровољно служење војног рока и курс за рез.официре

69 Преузимане

Преузми (pdf, 2.10 MB)

Obaveštenje i konkurs-Dobrovoljno služenje vojnog roka i Kurs za rezervne oficire.pdf

pdf Информација-Позивање лица у резервни састав

76 Преузимане

Преузми (pdf, 456 KB)

Informacija - pozivanje lica za rezervni sastav.pdf

pdf План родно одговорног буџетирања за 2020. годину

54 Преузимане

Преузми (pdf, 166 KB)

Plan rodno odgovornog budžetiranja za 2020. godinu.pdf

archive ОДЛУКЕ СО КОВИН ДОНЕТЕ НА СЕДНИЦИ ОД 27.02.2019 Popular

172 Преузимане

Преузми (zip, 656 KB)

ODLUKE SO KOVIN DONETE NA SEDNICI OD 27.02.2019.zip

document Закључак I измена и допуна финанс. установа јавних служби 2019

59 Преузимане

Преузми (doc, 50 KB)

Zakljucak I Izmena i dopuna finans, ustanova javnih službi 2019.doc

archive Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине за 2019. год.

77 Преузимане

Преузми (zip, 434 KB)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine za 2019.zip

archive ЈАВНИ КОНКУРС РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДИЦАМА Popular

100 Преузимане

Преузми (zip, 26 KB)

Javni konkur raspodela sredstava crkvama i verskim zaj.zip

document ИНФОРМАТОР О РАДУ - 2019 - ажуриран 31.01.2019. Popular

142 Преузимане

Преузми (doc, 1 MB)

Informator o radu organa opštine Kovin, 2019, ažurirano 31.01.2019.doc

pdf Извештај о мерењу ваздуха јун-јул 2018

77 Преузимане

Преузми (pdf, 987 KB)

Izvestaj MERENJE VAZDUHA jun-jul 2018.pdf

pdf Јвни позив грађ пакети за лица по реадмисији

73 Преузимане

Преузми (pdf, 4.78 MB)

Javni poziv, građevinski paketi, za lica po readmisiji.PDF

pdf Јавни позив РЕАДМИСИЈА економски грантови

63 Преузимане

Преузми (pdf, 3.27 MB)

Javni poziv - READMISIJA, ekonomski grantovi.PDF

pdf ИРЛ Јвни позив за за пакете грађ. материјала

76 Преузимане

Преузми (pdf, 4.73 MB)

IRL, javni poziv za pakete građ. materijala.PDF

pdf ИРЛ Јвни позив за економеске гранове

72 Преузимане

Преузми (pdf, 3.05 MB)

IRL, javni poziv za ekonomske grantove.PDF

document Одлука о висини стопе пореза на имовину Popular

112 Преузимане

Преузми (doc, 39 KB)

Odluka o visini stope poreza na imovinu.doc

document Одлука просечна цена m2 за утврђивање пореза на имовину 2019 Popular

120 Преузимане

Преузми (doc, 41 KB)

Odluka - prosečna cena m2 za utvrđivanje poreza na imovinu 2019.doc