folder ОГЛАСНА ТАБЛА

Разни документи

КАТЕГОРИЈЕ

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

archive РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 2019 год.

75 Преузимане

Преузми (zip, 864 KB)

Rešenje o raspodeli sredstava u oblasi j informisanja 2019.zip

document ЈАВНИ ПОЗИВ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОСИГУРАЊА У ПОЉ. ПРОИЗВОДЊИ

77 Преузимане

Преузми (doc, 38 KB)

javni poziv subvencionisanje osiguranja u polj proizvodnji.doc

document ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА ПОЉ. КРЕДИТЕ

58 Преузимане

Преузми (doc, 37 KB)

javni poziv sufinansiranje kamata za polj kredite.doc

archive ЈАВНИ ПОЗИВ ПОЉОПРИВРЕДА 2019 - ФИЗИЧКА СРЕДСТВА

79 Преузимане

Преузми (zip, 33 KB)

Javni poziv poljoprivreda 2019 - Fizička sredstva.zip

document ОГЛАС - Јавна презентација УП БИЉЕ БОРЧА

40 Преузимане

Преузми (doc, 35 KB)

OGLAS javna prezentacija UP BILJE BORČA.doc

KОМПЛЕТАН МАТЕРИЈАЛ ПРОЈЕKТА У KАТЕГОРИЈИ „УРБАНИЗАМ“, ПОД НАЗИВОМ „УП БИЉЕ БОРЧА“

document Конкурс за члана пројектног тима и формулар пријаве

56 Преузимане

Преузми (docx, 19 KB)

Konkurs za člana projektnog tima i formular prijave.docx

archive ЈАВНИ ПОЗИВ KОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ, ПРИБАВЉАЊЕ СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ

52 Преузимане

Преузми (zip, 322 KB)

JAVNI POZIV KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE, PRIBAVLJANJE STANOVA U JAVNU SVOJINU.zip

pdf Закључак комисије за комасацију 17.5.2019

64 Преузимане

Преузми (pdf, 385 KB)

Zaključak komisije za komasaciju od 17-5-2019.pdf

pdf Јавни оглас II Соње Маринковић 6 Kовин, закуп посл.простора комунал.дел.

53 Преузимане

Преузми (pdf, 444 KB)

JAVNI OGLAS II SONJE MARINKOVIĆ 6 Kovin, zakup poslovnog prostora komunalnih del.pdf

pdf Решење Комисија за оцењивање пројеката из области јавног информисања 2019.г Popular

101 Преузимање

Преузми (pdf, 510 KB)

Rešenje Komisija za ocenjivanje projekata iz oblasti javnog informisanja 2019g.pdf

document Јавни оглас закуп пословног простора - Апотеке Popular

146 Преузимане

Преузми (docx, 29 KB)

Javni oglas, zakup posl.prostora - apoteke.docx

archive ОДЛУКЕ И РЕШЕЊА СА 18.СЕДНИЦЕ СО КОВИН 23.4.2019. Popular

102 Преузимане

Преузми (zip, 299 KB)

ODLUKE I REŠENJA SA 18. SEDNICE SO KOVIN OD 23-4-2019.zip

pdf Саопштење - НЕ СПАЉУЈТЕ БИЉНЕ ОСТАТКЕ!

53 Преузимане

Преузми (pdf, 36 KB)

Saopštenje NE SPALJUJTE BILJNE OSTATKE!.pdf

pdf ЈАВНИ ПОЗИВ РЕА - Сеоск Домаћинства Popular

101 Преузимање

Преузми (pdf, 609 KB)

JAVNI POZIV REA - Seoska domacinstva.pdf

pdf ЈАВНИ ПОЗИВ ИРЛ - Сеоска домаћинства

65 Преузимане

Преузми (pdf, 537 KB)

JAVNI POZIV IRL - Seoska domacinstva.pdf

pdf Конкурс за пријем ученика гимназије у II и III разред Војне гимназије

89 Преузимане

Преузми (pdf, 33 KB)

Konkurs za prijem učenika gimnazije u II i III razred Vojne gimnazije.pdf

document Јавни оглас закуп пословног простора у Плочици.

91 Преузимање

Преузми (doc, 47 KB)

Javni oglas za zakup poslovnog prostora u Pločici.doc

archive Одлука о расподели средстава верским заједницама

97 Преузимане

Преузми (zip, 63 KB)

Odluka o raspodeli sredstava verskim zajednicama.zip

document ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА Popular

153 Преузимане

Преузми (docx, 34 KB)

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA.docx

Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневним новинама „Данас“ дана 05.4.2019. године.

archive Конкурс у области јавног информисања 2019 године. Popular

150 Преузимане

Преузми (zip, 170 KB)

Konkurs u oblasti javnog informisanja 2019 god.zip

Текст конкурса објављен је  и у дневном листу "Данас" у издању од среде, 3. априла 2019. године