folder ОГЛАСНА ТАБЛА

Разни документи

КАТЕГОРИЈЕ

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

pdf Јавни оглас II Соње Маринковић 6 Kовин, закуп посл.простора комунал.дел.

51 Преузимање

Преузми (pdf, 444 KB)

JAVNI OGLAS II SONJE MARINKOVIĆ 6 Kovin, zakup poslovnog prostora komunalnih del.pdf

pdf Решење Комисија за оцењивање пројеката из области јавног информисања 2019.г

97 Преузимане

Преузми (pdf, 510 KB)

Rešenje Komisija za ocenjivanje projekata iz oblasti javnog informisanja 2019g.pdf

document Јавни оглас закуп пословног простора - Апотеке Popular

141 Преузимање

Преузми (docx, 29 KB)

Javni oglas, zakup posl.prostora - apoteke.docx

archive ОДЛУКЕ И РЕШЕЊА СА 18.СЕДНИЦЕ СО КОВИН 23.4.2019.

97 Преузимане

Преузми (zip, 299 KB)

ODLUKE I REŠENJA SA 18. SEDNICE SO KOVIN OD 23-4-2019.zip

pdf Саопштење - НЕ СПАЉУЈТЕ БИЉНЕ ОСТАТКЕ!

51 Преузимање

Преузми (pdf, 36 KB)

Saopštenje NE SPALJUJTE BILJNE OSTATKE!.pdf

pdf ЈАВНИ ПОЗИВ РЕА - Сеоск Домаћинства

96 Преузимане

Преузми (pdf, 609 KB)

JAVNI POZIV REA - Seoska domacinstva.pdf

pdf ЈАВНИ ПОЗИВ ИРЛ - Сеоска домаћинства

63 Преузимане

Преузми (pdf, 537 KB)

JAVNI POZIV IRL - Seoska domacinstva.pdf

pdf Конкурс за пријем ученика гимназије у II и III разред Војне гимназије

87 Преузимане

Преузми (pdf, 33 KB)

Konkurs za prijem učenika gimnazije u II i III razred Vojne gimnazije.pdf

document Јавни оглас закуп пословног простора у Плочици.

88 Преузимане

Преузми (doc, 47 KB)

Javni oglas za zakup poslovnog prostora u Pločici.doc

archive Одлука о расподели средстава верским заједницама

95 Преузимане

Преузми (zip, 63 KB)

Odluka o raspodeli sredstava verskim zajednicama.zip

document ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА Popular

150 Преузимане

Преузми (docx, 34 KB)

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA.docx

Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневним новинама „Данас“ дана 05.4.2019. године.

archive Конкурс у области јавног информисања 2019 године. Popular

149 Преузимане

Преузми (zip, 170 KB)

Konkurs u oblasti javnog informisanja 2019 god.zip

Текст конкурса објављен је  и у дневном листу "Данас" у издању од среде, 3. априла 2019. године

pdf Одлука о расподели средстава удружењима 2019 год. Popular

369 Преузимане

Преузми (pdf, 2.55 MB)

Odluka o raspodeli sredstava udruzenjima 2019.pdf

pdf Јавни позив за УСМЕНЕ РАСПРАВЕ - КОМАСАЦИЈА

86 Преузимане

Преузми (pdf, 9.30 MB)

Javni poziv za USMENE RASPRAVE - KOMASACIJA.pdf

pdf ОГЛАС ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У КОВИНУ, Соње Маринковић 6

94 Преузимане

Преузми (pdf, 288 KB)

Oglas - zakup poslovnog prostora u Kovinu, Sonje Marinković 6.pdf

pdf Обавештење и конкурс - Добровољно служење војног рока и курс за рез.официре

86 Преузимане

Преузми (pdf, 2.10 MB)

Obaveštenje i konkurs-Dobrovoljno služenje vojnog roka i Kurs za rezervne oficire.pdf

pdf Информација-Позивање лица у резервни састав

92 Преузимане

Преузми (pdf, 456 KB)

Informacija - pozivanje lica za rezervni sastav.pdf

pdf План родно одговорног буџетирања за 2020. годину

70 Преузимане

Преузми (pdf, 166 KB)

Plan rodno odgovornog budžetiranja za 2020. godinu.pdf

archive ОДЛУКЕ СО КОВИН ДОНЕТЕ НА СЕДНИЦИ ОД 27.02.2019 Popular

190 Преузимане

Преузми (zip, 656 KB)

ODLUKE SO KOVIN DONETE NA SEDNICI OD 27.02.2019.zip

document Закључак I измена и допуна финанс. установа јавних служби 2019

74 Преузимане

Преузми (doc, 50 KB)

Zakljucak I Izmena i dopuna finans, ustanova javnih službi 2019.doc