folder ОГЛАСНА ТАБЛА

Разни документи

КАТЕГОРИЈЕ

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

pdf Информација-Позивање лица у резервни састав Popular

127 Преузимане

Преузми (pdf, 456 KB)

Informacija - pozivanje lica za rezervni sastav.pdf

pdf План родно одговорног буџетирања за 2020. годину

99 Преузимане

Преузми (pdf, 166 KB)

Plan rodno odgovornog budžetiranja za 2020. godinu.pdf

archive ОДЛУКЕ СО КОВИН ДОНЕТЕ НА СЕДНИЦИ ОД 27.02.2019 Popular

225 Преузимане

Преузми (zip, 656 KB)

ODLUKE SO KOVIN DONETE NA SEDNICI OD 27.02.2019.zip

document Закључак I измена и допуна финанс. установа јавних служби 2019 Popular

108 Преузимане

Преузми (doc, 50 KB)

Zakljucak I Izmena i dopuna finans, ustanova javnih službi 2019.doc

archive Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине за 2019. год. Popular

128 Преузимане

Преузми (zip, 434 KB)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine za 2019.zip

archive ЈАВНИ КОНКУРС РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДИЦАМА Popular

149 Преузимане

Преузми (zip, 26 KB)

Javni konkur raspodela sredstava crkvama i verskim zaj.zip

document ИНФОРМАТОР О РАДУ - 2019 - ажуриран 31.01.2019. Popular

377 Преузимане

Преузми (doc, 1 MB)

Informator o radu organa opštine Kovin, 2019, ažurirano 31.01.2019.doc

pdf Извештај о мерењу ваздуха јун-јул 2018 Popular

131 Преузимање

Преузми (pdf, 987 KB)

Izvestaj MERENJE VAZDUHA jun-jul 2018.pdf

pdf Јвни позив грађ пакети за лица по реадмисији Popular

117 Преузимане

Преузми (pdf, 4.78 MB)

Javni poziv, građevinski paketi, za lica po readmisiji.PDF

pdf Јавни позив РЕАДМИСИЈА економски грантови Popular

104 Преузимане

Преузми (pdf, 3.27 MB)

Javni poziv - READMISIJA, ekonomski grantovi.PDF

pdf ИРЛ Јвни позив за за пакете грађ. материјала Popular

113 Преузимане

Преузми (pdf, 4.73 MB)

IRL, javni poziv za pakete građ. materijala.PDF

pdf ИРЛ Јвни позив за економеске гранове Popular

115 Преузимане

Преузми (pdf, 3.05 MB)

IRL, javni poziv za ekonomske grantove.PDF

document Одлука о висини стопе пореза на имовину Popular

153 Преузимане

Преузми (doc, 39 KB)

Odluka o visini stope poreza na imovinu.doc

document Одлука просечна цена m2 за утврђивање пореза на имовину 2019 Popular

161 Преузимање

Преузми (doc, 41 KB)

Odluka - prosečna cena m2 za utvrđivanje poreza na imovinu 2019.doc

archive ОГЛАС-ЛИЦИТАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА Popular

436 Преузимане

Преузми (zip, 863 KB)

OGLAS - LICITACIJA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA up.zip

pdf Комасација решење ИЗЛАГАЊЕ ИСКАЗ СТАРОГ СТАЊА

92 Преузимане

Преузми (pdf, 306 KB)

komasacija resenje - IZLAGANJE ISKAZ STAROG STANJA.pdf

document Евиденција савети комисије мировна већа 1.07-31.12.2018 Popular

113 Преузимане

Преузми (docx, 60 KB)

Evidencija saveti komisije mirovna veća, 01.07-31.12.2018.docx

archive КОНКУРС - Одговорни урбаниста Popular

130 Преузимане

Преузми (zip, 70 KB)

Konkurs odgovorni urbanista.zip