folder ОГЛАСНА ТАБЛА

Разни документи

КАТЕГОРИЈЕ

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

pdf ЈАВНИ ПОЗИВ ИРЛ - Сеоска домаћинства Popular

122 Преузимане

Преузми (pdf, 537 KB)

JAVNI POZIV IRL - Seoska domacinstva.pdf

pdf Конкурс за пријем ученика гимназије у II и III разред Војне гимназије Popular

141 Преузимање

Преузми (pdf, 33 KB)

Konkurs za prijem učenika gimnazije u II i III razred Vojne gimnazije.pdf

document Јавни оглас закуп пословног простора у Плочици. Popular

153 Преузимане

Преузми (doc, 47 KB)

Javni oglas za zakup poslovnog prostora u Pločici.doc

archive Одлука о расподели средстава верским заједницама Popular

148 Преузимане

Преузми (zip, 63 KB)

Odluka o raspodeli sredstava verskim zajednicama.zip

document ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА Popular

215 Преузимане

Преузми (docx, 34 KB)

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA.docx

Обавештење о јавном конкурсу објављено је у дневним новинама „Данас“ дана 05.4.2019. године.

archive Конкурс у области јавног информисања 2019 године. Popular

211 Преузимане

Преузми (zip, 170 KB)

Konkurs u oblasti javnog informisanja 2019 god.zip

Текст конкурса објављен је  и у дневном листу "Данас" у издању од среде, 3. априла 2019. године

pdf Одлука о расподели средстава удружењима 2019 год. Popular

501 Преузимање

Преузми (pdf, 2.55 MB)

Odluka o raspodeli sredstava udruzenjima 2019.pdf

pdf Јавни позив за УСМЕНЕ РАСПРАВЕ - КОМАСАЦИЈА Popular

154 Преузимане

Преузми (pdf, 9.30 MB)

Javni poziv za USMENE RASPRAVE - KOMASACIJA.pdf

pdf ОГЛАС ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У КОВИНУ, Соње Маринковић 6 Popular

150 Преузимане

Преузми (pdf, 288 KB)

Oglas - zakup poslovnog prostora u Kovinu, Sonje Marinković 6.pdf

pdf Обавештење и конкурс - Добровољно служење војног рока и курс за рез.официре Popular

159 Преузимане

Преузми (pdf, 2.10 MB)

Obaveštenje i konkurs-Dobrovoljno služenje vojnog roka i Kurs za rezervne oficire.pdf

pdf Информација-Позивање лица у резервни састав Popular

150 Преузимане

Преузми (pdf, 456 KB)

Informacija - pozivanje lica za rezervni sastav.pdf

pdf План родно одговорног буџетирања за 2020. годину Popular

122 Преузимане

Преузми (pdf, 166 KB)

Plan rodno odgovornog budžetiranja za 2020. godinu.pdf

archive ОДЛУКЕ СО КОВИН ДОНЕТЕ НА СЕДНИЦИ ОД 27.02.2019 Popular

256 Преузимане

Преузми (zip, 656 KB)

ODLUKE SO KOVIN DONETE NA SEDNICI OD 27.02.2019.zip

document Закључак I измена и допуна финанс. установа јавних служби 2019 Popular

135 Преузимане

Преузми (doc, 50 KB)

Zakljucak I Izmena i dopuna finans, ustanova javnih službi 2019.doc

archive Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине за 2019. год. Popular

156 Преузимане

Преузми (zip, 434 KB)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine za 2019.zip

archive ЈАВНИ КОНКУРС РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДИЦАМА Popular

175 Преузимане

Преузми (zip, 26 KB)

Javni konkur raspodela sredstava crkvama i verskim zaj.zip

document ИНФОРМАТОР О РАДУ - 2019 - ажуриран 31.01.2019. Popular

470 Преузимане

Преузми (doc, 1 MB)

Informator o radu organa opštine Kovin, 2019, ažurirano 31.01.2019.doc

pdf Извештај о мерењу ваздуха јун-јул 2018 Popular

167 Преузимане

Преузми (pdf, 987 KB)

Izvestaj MERENJE VAZDUHA jun-jul 2018.pdf

pdf Јвни позив грађ пакети за лица по реадмисији Popular

144 Преузимане

Преузми (pdf, 4.78 MB)

Javni poziv, građevinski paketi, za lica po readmisiji.PDF

pdf Јавни позив РЕАДМИСИЈА економски грантови Popular

132 Преузимане

Преузми (pdf, 3.27 MB)

Javni poziv - READMISIJA, ekonomski grantovi.PDF