folder ОГЛАСНА ТАБЛА

Разни документи

КАТЕГОРИЈЕ

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

pdf СПИСАК КАНДИДАТА - именовање директора ЈП Ковин га Popular

150 Преузимане

Преузми (pdf, 276 KB)

Spisak kandidata - imenovanje direktora JP Kovin gas.pdf

archive ЈАВНИ УВИД ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА, СТАЛНИ ОБЈЕКТИ И ВИШЕГ. ЗАСАДИ КО СКОРЕНОВАЦ И ПЛОЧИЦА

96 Преузимане

Преузми (zip, 2.65 MB)

Javni uvid preglednog plana-stalni objeti i viseg zasadi KO sorenovac i pločica.zip

archive ЈАВНИ ПОЗИВ - Право пречег закупа Popular

145 Преузимане

Преузми (zip, 32 KB)

Pravo preceg zakupa 2018jul.zip

document ЈАВНИ ПОЗИВ - Коришћење земљишта без накнаде Popular

149 Преузимане

Преузми (doc, 25 KB)

JAVNI POZIV - Koriscenje zemljista bez naknadejul.doc

Рок 31.10.2018 г

pdf ОГЛАС –отуђење покретне ствари-путничког моторног возила у јавној својини Popular

166 Преузимане

Преузми (pdf, 1.03 MB)

Oglas putničkog motornog vozila u javnoj svojini.pdf

pdf ОГЛАС- отуђење непокретности из јавне својине К.О. Дубовац Popular

125 Преузимане

Преузми (pdf, 835 KB)

Oglas otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Dubovac.pdf

pdf ОБАВЕШТЕЊЕ – отворена канцеларија за пружање информација о упису имовине у БиХ Popular

120 Преузимане

Преузми (pdf, 283 KB)

Obavestenje otvorena kancelarija za pružanje informacija o upisu imovine u BiH.pdf

document План и програм уклањања објеката 01.07-31.12.2018.год. Popular

127 Преузимане

Преузми (docx, 13 KB)

Planiprogramuklanjanja objekata 01.07-31.12. 2018..docx

document ОГЛАС - УП НИС БЕНЗИНСКА ПУМПА Popular

154 Преузимане

Преузми (doc, 33 KB)

OGLAS- UP NIS BENZINSKA PUMPA.doc

pdf Јавни конкурс за имеовање директора ЈП КОВИН ГАС Popular

146 Преузимане

Преузми (pdf, 81 KB)

Javni konkurs za imenovanje direktora JP KOVIN-GAS.pdf

Текст овог конкурса објављен је у „Службеном гласнику РС“ број 47, од 20. јуна 2018. године

document Решавање стамбених потреба избеглица Обавештење о одлуци Popular

151 Преузимање

Преузми (docx, 592 KB)

Rešavanje stambenih potreba izbeglica - Obaveštenje o Odluci.docx

document Одлука са листом реда првенства - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ Popular

160 Преузимане

Преузми (docx, 362 KB)

Odluka sa listom reda prvenstva GRAĐEVINSKI MATERIJAL.docx

archive ЈАВНИ ПОЗИВИ СУБВЕНЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДИ 2018 год Popular

208 Преузимане

Преузми (zip, 47 KB)

JAVNI POZIVI SUBVENCIJE POLjOPRIVREDA 2018.zip

document ОГЛАС - УП Биогасно постројење у Мраморку Popular

147 Преузимане

Преузми (doc, 33 KB)

Oglas, UP BIOGASNOPOSTROJENJEU MRAMORKU.doc

document Оглашавање раног јавног увида Блок 96 Popular

136 Преузимане

Преузми (doc, 35 KB)

Oglašavanje ranog javnog uvida blok 96.doc

pdf ОГЛАС - Отуђење непокретности БЛОК 116 Popular

151 Преузимање

Преузми (pdf, 97 KB)

Oglas otuđenje nepokretnosti, BLOK 116.pdf

pdf ОГЛАС - Отуђење непокретности плочица Popular

139 Преузимане

Преузми (pdf, 81 KB)

Oglas otuđenje nepokretnosti Pločica.pdf

pdf Коначна листа - решавање стамбених потреба избеглица Popular

132 Преузимане

Преузми (pdf, 26 KB)

Konačna lista-rešavanje stambenih potreba izbeglica.pdf

document Продужен рок за пријаву избеглих лица за доделу монтажних објеката Popular

141 Преузимање

Преузми (doc, 362 KB)

Produžen rok za prijavu izbeglih lica za dodelu montažnog objekta.doc

archive ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОРИСНИКА - ОТКУП СЕОСКОГ ДОМАЋИНСТВА Popular

169 Преузимане

Преузми (rar, 3.45 MB)

ODLUKA O IZBORU KORISNIKA - OTKUP SEOSKOG DOMAĆINSTVA, RHP 7.rar