folder АРХИВА-Огласна табла 2018

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

archive ПОВЛАСТИЦЕ ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА - КОНКУРС 2018 Popular

191 Преузимање

Преузми (zip, 35 KB)

POVLASTICE ZA PREVOZ UČENIKA - KONKURS 2018.zip

Конкурс важи од 3.09.2018. године

document Евиденција - Савети комисије мировна већа 01.01 - 30.06.2018 Popular

161 Преузимање

Преузми (docx, 54 KB)

Evidencija -saveti komisije mirovna veća, 01.01-30.6.2018..docx

archive СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА - ОБРАСЦИ

86 Преузимане

Преузми (zip, 24 KB)

STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA OBRASCI.zip

document ОГЛАС ЗА УП ФАРМЕ И УП ГАРАЖЕ У КОВИНУ Popular

133 Преузимане

Преузми (doc, 33 KB)

OGLAS ZA UP FARME I GARAŽE.doc

Документе везане за овај оглас можете пронаћи овде у фолдерима УП ЗА ИЗГРАДЊУ ГАРАЖЕ У КОВИНУ и УП ЗА ИЗГРАДЊУ ФАРМЕ У КОВИНУ

archive УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2019, СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА 2020. ГОДИНУ Popular

118 Преузимане

Преузми (zip, 487 KB)

upustvozapripremuodlbux20192020.zip

pdf СПИСАК КАНДИДАТА - именовање директора ЈП Ковин га Popular

165 Преузимане

Преузми (pdf, 276 KB)

Spisak kandidata - imenovanje direktora JP Kovin gas.pdf

archive ЈАВНИ УВИД ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА, СТАЛНИ ОБЈЕКТИ И ВИШЕГ. ЗАСАДИ КО СКОРЕНОВАЦ И ПЛОЧИЦА Popular

106 Преузимане

Преузми (zip, 2.65 MB)

Javni uvid preglednog plana-stalni objeti i viseg zasadi KO sorenovac i pločica.zip

archive ЈАВНИ ПОЗИВ - Право пречег закупа Popular

156 Преузимане

Преузми (zip, 32 KB)

Pravo preceg zakupa 2018jul.zip

document ЈАВНИ ПОЗИВ - Коришћење земљишта без накнаде Popular

171 Преузимање

Преузми (doc, 25 KB)

JAVNI POZIV - Koriscenje zemljista bez naknadejul.doc

Рок 31.10.2018 г

pdf ОГЛАС –отуђење покретне ствари-путничког моторног возила у јавној својини Popular

181 Преузимање

Преузми (pdf, 1.03 MB)

Oglas putničkog motornog vozila u javnoj svojini.pdf

pdf ОГЛАС- отуђење непокретности из јавне својине К.О. Дубовац Popular

135 Преузимане

Преузми (pdf, 835 KB)

Oglas otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Dubovac.pdf

pdf ОБАВЕШТЕЊЕ – отворена канцеларија за пружање информација о упису имовине у БиХ Popular

135 Преузимане

Преузми (pdf, 283 KB)

Obavestenje otvorena kancelarija za pružanje informacija o upisu imovine u BiH.pdf

document План и програм уклањања објеката 01.07-31.12.2018.год. Popular

140 Преузимане

Преузми (docx, 13 KB)

Planiprogramuklanjanja objekata 01.07-31.12. 2018..docx

document ОГЛАС - УП НИС БЕНЗИНСКА ПУМПА Popular

177 Преузимане

Преузми (doc, 33 KB)

OGLAS- UP NIS BENZINSKA PUMPA.doc

pdf Јавни конкурс за имеовање директора ЈП КОВИН ГАС Popular

163 Преузимане

Преузми (pdf, 81 KB)

Javni konkurs za imenovanje direktora JP KOVIN-GAS.pdf

Текст овог конкурса објављен је у „Службеном гласнику РС“ број 47, од 20. јуна 2018. године

document Решавање стамбених потреба избеглица Обавештење о одлуци Popular

167 Преузимане

Преузми (docx, 592 KB)

Rešavanje stambenih potreba izbeglica - Obaveštenje o Odluci.docx

document Одлука са листом реда првенства - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ Popular

184 Преузимане

Преузми (docx, 362 KB)

Odluka sa listom reda prvenstva GRAĐEVINSKI MATERIJAL.docx

archive ЈАВНИ ПОЗИВИ СУБВЕНЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДИ 2018 год Popular

225 Преузимане

Преузми (zip, 47 KB)

JAVNI POZIVI SUBVENCIJE POLjOPRIVREDA 2018.zip

document ОГЛАС - УП Биогасно постројење у Мраморку Popular

160 Преузимане

Преузми (doc, 33 KB)

Oglas, UP BIOGASNOPOSTROJENJEU MRAMORKU.doc

document Оглашавање раног јавног увида Блок 96 Popular

155 Преузимане

Преузми (doc, 35 KB)

Oglašavanje ranog javnog uvida blok 96.doc