spreadsheet Несубвенционисане делатности, субвенција за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих

34 Преузимане

Преузми (xls, 31 KB)

Nesubvencionisane delatnosti, subvencija za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih.xls