archive Позив и конкурсна ЈН 404-134/2019-IV

8 Преузимане

Преузми (zip, 880 KB)

Poziv i konkursna 404-134-2019-IV.zip

ОГРАЂИВАЊЕ, НАБАВКА МОБИЛИЈАРА И УРЕЂЕЊЕ „ДЕЧИЈЕГ СЕЛА“ У КОВИНУ
 
 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-134/2019-IV
oтворени поступак