folder 2020 ГОДИНА

КАТЕГОРИЈЕ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-3/2020-IV

НАБАВКA ОПРЕМАЊЕ ПУ НАША РАДОСТ КОВИН

ПАРТИЈА 5 – НАБАВКА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ, БРОЈ ЈН 404-3/2020-IV

  • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-5/2020-IV

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПРЕДРАГ КОЖИЋ” У ДУБОВЦУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-6/2020-IV

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОРА РАДИЋ” У БАВАНИШТУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-1/2020-IV

УРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ ЛАЗЕ КОСТИЋА У КОВИНУ

ЈН Број: 404-1/2020-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-2/2020-IV

САНАЦИЈА ПРИЛАЗНИХ ПОВРШИНА У УЛИЦИ НЕМАЊИНА ИСПРЕД БРОЈА 68 У КОВИНУ

ЈН БРОЈ: 404-2/2020-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-9/2020-IV

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ 
ЗАДРУЖНОГ ДОМА У ДЕЛИБЛАТУ – 2 ФАЗА, БРОЈ ЈН 404-142/2019-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-27/2020-IV

РЕКОНСТРУКЦИЈА СА ПРЕНАМЕНОМ И ДОГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  
ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ - II ФАЗА
БРОЈ ЈН 404-27/2020-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-32/2020-IV

''ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, ПОПРАВКA И ИЗГРАДЊA ПОЉСКИХ ПУТЕВА

НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ КО ПЛОЧИЦА И КО СКОРЕНОВАЦ''

ЈН БРОЈ 404-32/2020-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-15/2020-IV

ОДРЖАВАЊЕ И ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ У ОШ ЂУРА ЈАКШИЋ У КОВИНУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-36/2020-IV

НАБАВКА И ИСПОРУКА МОБИЛИЈАРА ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА У ПАРКОВИМА

ЈН БРОЈ 404-36/2020-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-42/2020-IV

НАБАВКА УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ОБНОВИ И УНАПРЕЂЕЊУ ОБЈЕКТА ОШ ПРЕДРАГ КОЖИЋУ ДУБОВЦУ И ОШ БОРА РАДИЋ” У БАВАНИШТУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-37/2020-IV

ЈН БРОЈ 404-37/2020-IV

НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА НА РАСКРСНИЦАМА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-40/2020-IV

УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН,

БРОЈ ЈН 404-40/2020 -IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-49/2020-IV

НАБАВКА ПАКЕТА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ СА НАЈНИЖИМ ПРИМАЊИМА НА ТЕРИТОРЈИ ОПШТИНЕ КОВИН

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

archive Позив и конкурсна ЈН 404-27/2020-IV

14 Преузимане

Преузми (zip, 795 KB)

poz i konk JAVNA NABAVKA 404-27-2020-IV.zip

РЕКОНСТРУКЦИЈА СА ПРЕНАМЕНОМ И ДОГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ - II ФАЗА
БРОЈ ЈН 404-27/2020-IV
 
- ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА