folder НАБАВКА

КАТЕГОРИЈЕ

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

pdf ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 404-66/2017-IV НОВО

10 Преузимане

Преузми (pdf, 1.17 MB)

Odluka o obustavi postupka404-66-2017-IV.pdf

pdf ПИТАЊА И ОДГОВОРИ III 404-63/2017-IV НОВО

9 Преузимане

Преузми (pdf, 122 KB)

pitanja i odgovori III 404-63-2017-IV.pdf

pdf ОДЛУКА О ОБУСТАВИ 404-60/2017-IV НОВО

18 Преузимане

Преузми (pdf, 141 KB)

odl-o obustavi404-60-2017-IV.pdf

archive ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 404-63/2017-IV

21 Преузимање

Преузми (zip, 172 KB)

izmeena i proka 404-63-2017-IV.zip

pdf ПИТАЊА И ОДГОВОРИ I 404-63/2017-IV

12 Преузимане

Преузми (pdf, 96 KB)

pitanje i odgovor I 404-63-2017-IV.pdf

archive ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 404-66/2017-IV

42 Преузимане

Преузми (zip, 945 KB)

404-66-2017-IV IZMENA.zip

pdf ОДГОВОР I 404-66/2017-IV

29 Преузимане

Преузми (pdf, 104 KB)

7. ODGOVOR 1-404-66-2017-IV.pdf

archive ОБАВЕШТЕЊЕ О Прод.РОКА И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ 404-51//2017-IV

27 Преузимане

Преузми (zip, 368 KB)

JN 404-51-2017-IV III.zip

pdf ПИТАЊА И ОДГОВОРИ III 404-51/2017-IV

29 Преузимане

Преузми (pdf, 119 KB)

pitanja i odgovori III.pdf

archive ЈНМВ 404-63/2017-IV

23 Преузимане

Преузми (zip, 481 KB)

JN 404-63-2017-IV.zip

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Број јавне набавке
404-63/2017-IV

pdf ПИТАЊА И ОДГОВОРИ II 404-51/2017-IV

22 Преузимане

Преузми (pdf, 785 KB)

pitanja i odgovori II JN404-51-2017-IV .pdf

archive Позив и конкурсна документација за ЈН 404-67/2017-IV

20 Преузимане

Преузми (zip, 675 KB)

poziv 404-672017-IV.zip

САНАЦИЈА КОЛОВОЗА У ДЕЛУ УЛИЦЕ ЛАЗЕ БУГАРСКОГ У БАВАНИШТУ

archive Позив ЈН 404-66/2017-IV

34 Преузимане

Преузми (zip, 743 KB)

poziv 404-662017-IV.zip

УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА САЛЕ ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ У КОВИНУ

archive Odluka o izmeni JN 404-55/2017-IV

43 Преузимане

archive ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 404-51/2017-IV

42 Преузимане

Преузми (zip, 313 KB)

404-51-2017-IV izmena konk.zip

document ODGOVOR 1 404-55/2017-IV

38 Преузимане

Преузми (doc, 57 KB)

odgvr 1 - kapela.doc

pdf ПИТАЊА И ОДГОВОРИ I 404-51/2017-IV

51 Преузимање

Преузми (pdf, 94 KB)

odgovor na pitanje 404-51-2017-IV.pdf

pdf ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 404-55/2017-IV

52 Преузимане

Преузми (pdf, 251 KB)

7IZMENA KONK DOK - I 404-55-2017-IV.pdf

archive ЈН 404-55/2017-IV - ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ НА ГРОБЉУ У ПЛОЧИЦИ

63 Преузимане

Преузми (zip, 633 KB)

JN 404-55-2017-IV kapela plocica.zip

Јавна набавка број 404-55/2017-IV
-отворени поступак-
ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ НА ГРОБЉУ У ПЛОЧИЦИ - I фаза

archive Позив и конкурсна документација за ЈН 404-51/2017-IV

66 Преузимане

Преузми (zip, 609 KB)

Poziv i konkursna 404-51-2017-IV.zip

САНАЦИЈА ГЛАВНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КОВИНУ