folder ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна служба у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката......

КАТЕГОРИЈЕ